Начало Курсове Заявка Контакти
Настоящият интернет сайт е създаден с финансовата помощ на Европейския съюз по Програма ФАР
Бюджетна линия BG2006/018-343.10.01„Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”
По проект BG2006/018-343.10.01-3.13 на Тема: "Развитие на ЦПО при “Евро-Алианс” ООД, чрез прилагане на нови съвременни методи и инструменти в професионалнто обучение на възрастни”
Отговорността за съдържанието в настоящия сайт се носи единствено от "Евро-Алианс" ООД и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че то изразява възгледите на Европейския съюз.

ЕА Online предлага електронни уроци за следните курсовеКурсове за езиково обучение - В МОМЕНТА НЕ СЕ ПРЕДЛАГА ПЪЛЕН КУРС, А САМО ОТДЕЛНИ УРОЦИ КЪМ ПРИСЪСТВЕНИ КУРСОВЕ

Курсове за компютърно обучение- В МОМЕНТА НЕ СЕ ПРЕДЛАГА ПЪЛЕН КУРС, А САМО ОТДЕЛНИ УРОЦИ КЪМ ПРИСЪСТВЕНИ КУРСОВЕ

Курсове за професионално обучение- В МОМЕНТА НЕ СЕ ПРЕДЛАГА ПЪЛЕН КУРС, А САМО ОТДЕЛНИ УРОЦИ КЪМ ПРИСЪСТВЕНИ КУРСОВЕ

За информация се свържете с Централен офис на Евро-Алианс ООД Пловдив, ул.Самара 13, офис 12 , тел.032 953315,953325

ЕВРО-АЛИАНС е водещ център за обучение,предлагащ богат набор от езикови, компютърни и професионални курсове, както и езикови преводи.
ЕВРО-АЛИАНС дава възможност на курсисти от различни възрасти и нива на квалификация да получат желаното обучение. Ежегодно стотици ученици, студенти, работещи и безработни получават при нас необходимите им знания и умения за реализация и личностно развитие.
ЕВРО-АЛИАНС гарантира постоянно качество на предлаганото обучение и езикови преводи с внедрена от 2003 година система за управление на качеството ISO 9001:2000.
Повече за дейността на ЕВРО-АЛИАНС ООД, можете да намерите във фирмения ни уеб сайт: http://www.euro-alliance.net